BURS BAŞVURU DUYURUSU

 

 

Sevgili Öğrenciler,

Yeni eğitim öğretim döneminde hepinize başarılar diliyoruz.

Aşağıda belirtilen bölümlerde hazırlık okuyan, hazırlık bulunmayan bölümlerde 1. sınıfta okuyan lisans öğrencilerine burs veriyoruz.

Müracaat formunu doldurmadan önce mutlaka aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.
Belirtilen koşulları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Burs Verilen Bölümler

∙ Beslenme ve Diyetetik
∙ Biyoloji
∙ Biyomedikal Mühendisliği
∙ Biyomühendislik
∙ Biyoteknoloji
∙ Diş Hekimliği Fakültesi
∙ Eczacılık Fakültesi
∙ Genetik ve Biyomühendislik
∙ Gıda Mühendisliği
∙ Kimya
∙ Kimya Mühendisliği
∙ Moleküler Biyoloji ve Genetik
∙ Tıp Fakültesi

 

Genel Koşullar

Belirtilen koşulları taşıyan başvuru sahiplerinin başvuruları değerlendirilerek, burs almaya hak kazanan öğrenciler web sitesinden ilan edilmektedir.

∙ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
∙ Üniversite giriş sınavında, yerleştiği bölüm puanında ilk 100.000’e girmiş olmak,
∙ Üniversite hazırlık veya hazırlık bulunmayan bölümlerde 1. Sınıf öğrencisi olmak, bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmıyor olmak,
∙ Yukarıda belirtilen koşulları taşımayan adayların başvuruları değerlendiremeye alınmayacaktır.

 

Diğer Hususlar

Vakfımızın mali kaynakları dahilinde üniversitede eğitim gören öğrencilerimize yönelik vermiş olduğumuz burslar, 9 ay boyunca ödenir (Ekim - Haziran). Sonraki yıllarda öğrencinin bursunun devam etmesi için, öğrencinin bir üst sınıfa geçmiş olması, alttan dersinin bulunmaması koşulu aranır. Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin bursu kesilir. Ayrıca herhangi bir sebep olmaksızın Vakıf vermiş olduğu bursu sonlandırma hakkına sahiptir. Verilmiş olan burs, öğrenciye müktesep hak sağlamaz.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı burs başvurularını değerlendirirken iki temel kriteri gözetir: Başarı ve gelir durumu. Bu iki kriter doğrultusunda öğrencinin burs başvuru formuna girmiş olduğu bilgilerin doğruluğu teyit edilir. Öğrencinin başvuru formunda girmiş olduğu bilgilerde yanlış ve yanıltıcı bilgiler bulunması halinde müracaat değerlendirmeye alınmaz. Bu kapsamda burs müracaat formundaki referans bölümüne öğrenci hakkında objektif bilgi verecek kişilerin yazılması adayın puanlamasında önemli role sahiptir. Birinci dereceden aile üyelerinin veya yakın arkadaşların referans yazılması durumunda öğrencinin referans puan çarpanı düşük olarak değerlendirilecektir. Herhangi bir şekilde başvuru formuna girilen bilgilerin doğru olmadığı burs verilmeye başlandıktan sonra anlaşılması halinde, öğrencinin bursu kesilir ve kendisine ödenen bursun geri iadesi kanuni yollardan istenir.

Son Başvuru Tarihi 5 Ekim 2023

Başvuru için tıklayınız.

 

Paylaş:
12 Eyl 2023